Charakterystyka klasy szkolnej
Otóż nauczyciel może poznawać: właściwości poszczególnych uczniów, cechy zespołu uczniowskiego.. Klasa .Oskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Zasięg zjawiskaDotyczy klasy szkolnej jako organizacyjnej formy środowiska szkolnego, prezentuje m.in.: interakcji w grupie, klasy jako środowiska wpływającego na rozwój jej członków, powstawania więzi, obowiązujących norm zachowań, ról społecznych.. 18 201 56 33Poznawanie klasy szkolnej W tym miejscu nasuwa się pytanie, co może być przedmiotem poznawania w klasie szkolnej, leżącego w gestii nauczyciela, zwłaszcza wychowawcy klaso-wego.. Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. cyt. s.53).Klasa jak każda inna-tak można określić naszą wspaniałą gromadkę,czyli klasę 3 b. składa się ona z 29 uczniów,a konkretnie z 17 dziewcząt i 12 chłopców.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Uczniowie zaniedbujący obowiązki szkolne ( np. notoryczne spóźnianie się na lekcje, nie odrabianie zadań, brak przyborów szkolnych, książek, nie wynikający z problemów finansowych ) : III WYKROCZENIA PRZECIWKO DYSCYPLINIE W SZKOLE.. Jestesmy niepowtarzalnym rocznikiem "91,tj.liczymy sobie po 15 wiosen.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/..

Oprócz: Charakterystyka klasy szkolnej.

Informacja o realizacji programu nauczania.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Dzieci uczęszczające do klasy pochodzą z pięciu okolicznych miejscowości; 19 uczniów dojeżdża do szkoły.. Języki obce Nazwa klasy Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym (ilość godzin tygodniowo w ciągu 4 lat) Ogólna charakterystyka 1.. Została ona utworzona na podstawie wyników testu diagnostycznego z języka angielskiego.. Przeważają osoby wysokie i szczupłe.Szkoła Podstawowa nr 3 im..

klasy V (karty klasyfikacyjne).

gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zapraszamy do naszych zbiorów zgromadzonych w działach: Ściągi gotowce wydrukowane, czy też Ebuda-cd - ściągi na płycie.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Klasa IIb.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.. Użytkownicy szukali również w naszych zbiorach:CHARAKTERYSTYKA KLAS na rok szkolny 2019/2020 L.p.. Uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik ze sprawdzianu w klasie VI ( śr. 27, 8 punktu ), co uplasowało ich na siódmym stopniu staninowej skali dziewięciopunktowej, a to odpowiada poziomowi wysokiemu .Wewnątrz klasy nie ma konfliktów, ale zauważa się funkcjonowanie małych grupek, które wolą współpracować w swoim obrębie.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Ilość uczniów1.. Środowiskowa charakterystyka badanych uczniów.. bardzo często ( 3 ), często ( 2 ), czasami ( 1 ) 1.Krotka charakterystyka klasy szkolnej to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl..

klasy IV (karty klasyfikacyjne).

gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul. Karłowicza 6 tel.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Dokumenty na klasyfikację - podsumowanie I semestru roku szkolnego (w kartach należy uzupełnić bieżący rok szkolny) Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne).. Drugim językiem, którego się uczą jest język rosyjski.2.. Wiedza na ten temat w żadnym razie nieJak napisać charakterystykę .. Klasa rozwijająca I A zainteresowania matematyczne, fizyczne i informatyczne kandydatów 1) matematyka 2) fizyka/informatyka 3) przedmiot do wyboru .Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Stosunki pomiędzy jednostką a grupą mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny.. Charakterystyka podstawowych elementów grupy społecznej (ujęcie socjologiczne).. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Klasa szkolna jako specyficzna mała grupa społeczna, w:Pedagogika wobec problemów .dz..

klasy VI (karty klasyfikacyjne).

Załóż własny blog!Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Frekwencja 92,86.. Zbiorcza karta klasyfikacyjna IV-VIIIW klasie szkolnej mają również miejsce stosunki międzygrupowe.. rok szkolny: klasa: wychowawca: UCZNIOWIE LICZBA % UCZNIÓW Zapisani Klasyfikowani Niesklasyfikowani Posiadający opinię PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych Posiadających orzeczenie PPP o dysleksji, dysortografii, dysgrafii Posiadający orzeczenie PPP o kształceniu specjalnym Objętych nauczaniem indywidualnymDo specyfiki klasy szkolnej jako małej grupy społecznej należy również to, że uczeń traktowany jest w niej indywidualnie, w sensie indywidualnej oceny jego pracy, stawiania wymagań czy zadań (Zob.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Scribd is the world's largest social reading and publishing site.INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Analizie podlega nie tylko zewnętrzny wygląd prezentowanej osoby (jak w wypadku opisu postaci), lecz również jej sposób zachowania, charakter, intelekt, styl życia i wyznawane poglądy.Charakterystyka klasy szkolnej.. Funkcjonowanie dzieci nieakceptowanych w roli ucznia - członka klasy.. Klasa angażuje się w prace na rzecz klasy i szkoły (Caritas, SU, Samorząd Szkolny, sekcja dziennikarska, Poczet Sztandarowy).Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Nasz wygląd i styl nie różni się zbytnio od siebie .. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Uczniowie tej klasy kontynuują naukę tego języka na poziomie rozszerzonym.. Charakterystyka to forma wypowiedzi ustnej lub pisemnej, która ma na celu przedstawienie cech zewnętrznych i wewnętrznych postaci rzeczywistej, literackiej lub fikcyjnej.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Charakterystyka klasy VI„a" Uczniowie klasy VI„a" tworzą zgrany zespół składający się z sześciu dziewczynek i jedenastu chłopców.. Stan badań nad psychospołecznymi zjawiskami zachodzącymi w klasie szkolnej.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. Uczeń może być pozytywnie nastawiony do zespołu, w którym przebywa, przestrzegać norm .. Część dzieci pochodzi z rodzin rolniczych, większość z rodzin, w których przynajmniej jedno z rodziców pozostaje bez pracy.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Charakterystyka klasy III Klasa III liczy 28 uczniów.. Są rzeczy, które też możesz otagować Krotka charakterystyka klasy szkolnej?.Komentarze

Brak komentarzy.