Napisz co jest tematem tekstu i jaki problem został w nim poruszony
- klasa 3 2 Na podstawie komentarzy zamieszczonych obok tekstu scharakteryzuj narratora, który w Iliadzie Homera opowiada o ostatnich dniach wojny trojańskiej i jej bohaterach.. Sposób postępowania: 1.. 5 Zadanie.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. - jedno pojęcie nie pasuje do żadnej kategorii.. Dorastającej panny nie wprowadza się w tajniki płci; jeśli jest skromna i posłuszna, jak Mela, będzie wzrastać w całkowitej nieświadomości zasadniczych kwestii.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. ", a temat „Udane wakacje tylko na południu Europy .Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. 7 Zadanie.. pokaż więcej.. Zadanie premium.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury .Na tym etapie ważne jest również poznanie poziomu wiedzy na temat jego rozmówcy.. 1 Achajowie - Grecy 2 Atryda - syn Atreusa, czyli Agamemnon 3 Dzeusa i Leto syn - Apollo 4 Chryzes - kapłan, który był ojcem Chryzejdy, branki po-Rozważ problem w rozprawce.. Wiedząc, w jakim celu jest napisane, niezbędna jest również synteza.Napisz, co jest tematem tekstu..

Napisz, co jest tematem tekstu Zad2.

4 Zadanie.. Co wynika z tytułu, określić centralny motyw, temat 2.Należał w owych czasach do Towarzystwa Filomatów i Filaretów i z tego powodu został osadzony w więzieniu (w klasztorze ojców Bazylianów w Wilnie), gdzie przebywał od 23 X 1823 r. do 21 IV 1824 r. Następnie został zesłany do Rosji.. studiuję na kierunku finanse stąd ten temat.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zad1.. Dopasuj sformułowania do wyróżnionych całości .Napisz, co jest tematem tekstu.. Udany tytuł jest odpowiedzią na jedno z siedmiu pytań: kto?, co?, gdzie?, kiedy?, za pomocą czego?, w jaki sposób?, dlaczego.Przykładowo: temat „O relacjach rodziców z nastoletnimi dziećmi" jest odpowiedzią na pytanie: „co?. W Polsce przyjmuje się luźniejsze zasady, co do kompozycji i wykonania eseju.. Nadaj całemu tekstowi tytuł odzwierciedlający jego główną myśl.. Temat przemówienia, jego treść, adresat, cel wypowiedzi zależą od okoliczności, w jakich się je wygłasza.38 Jest tyle do powiedzenia!. Bogdan Zeler "Poezja i filozofia" Wzajemne związki i powiązania filozofii i literatury od dawna były .Interpretacja - odpowiedź na pytanie, czemu służy powyższa konstrukcja, utworu, sens wynikający z niego, jak utwór mieści się w historii i filozofii, jest to działanie badawcze zmierzające do wydobycia sensu danego zjawiska..

Zapisz, co jest treścią wyróżnionych całości kompozycyjnych tekstu.

Formatowanie tekstu - czytelność -> akapity, nagłówki, oznaczenie najważniejszych elementów tekstu 2.Temat matury do rozwinięcia Temat 1.. Samodzielność myśleniaPolski hymn narodowy stał się protoplastą dla innych słowiańskich hymnów i pieśni.. Problemem w tekście jest sytuacja, kiedy Jacek miał się spotkać ze swoim biologicznym ojcem.. Wstęp: obraz i ocena społeczeństwa polskiego jest częstym tematem nie tylko polskiej literatury, ale i malarstw;Przemówienie to ciekawa, ale też trudna forma wypowiedzi pisemnej, gdyż, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczone jest do wygłoszenia (przynajmniej teoretycznie).. (zdjęcie niżej) 2020-12-29 17:04:22; Proszę zaimportować szybką odpowiedź będe bardzo wdzięczny 2020-12-28 16:01:09; Proszę napisać kilka zdań (chociaż 5) na temat tego, co jest w życiu ważne na przykładzie "Opowieści wigilijnej" 2020-12-22 13:41:27Dopasuj nazwy prądów artystycznych dwudziestolecia do poniższych definicji: surrealizm, behawioryzm, ekspresjonizm, dadaizm..

Tematem tekstu jest .

pokaż więcej.. 2021-01-10 12:33:13 Uzupełnij tabelę dotyczącą symboli w Ferdydurke (łydka, gęba, pupa).. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach: 1.. Chce powitać wszystkich głośno, a tu nie ma już nikogo.. 1 Zadanie.. Omów problem na podstawie interpretacji obrazu Jacka Malczewskiego „Melancholia" oraz wybranego tekstu literackiego.. 2 Zadanie.. Za życia wydał tylko tomik Vademecum.. Określ, jaki problem podejmuje Bogdan Zeler w podanym tekście.. "W Weronie" Norwid udał się w podróż do Włoch i przybył do Werony, by - jak każdy romantyk - podumać nad grobem Julii Capuletti.Wymagana jest skromność nie tylko w zachowaniu, ale i ubiorze, wszelka kokieteria jest świadectwem zepsucia.. Nie widział go przez 15 lat i nie chciał nawiązywać z nim bliższego kontaktu, gdyż twierdził, że ojciec go nie kocha.. Jednym z pierwszych etapów w działaniu argumentacyjnym jest sformułowanie tematu tekstu.. W pierwszym zdaniu w formie pytania został postawiony problem: Co w kontekście Dziadów cz. II znaczy być człowiekiem?Witam potrzebuje pomocy w zadaniu z Excela.. 3 Zadanie.. Osiołek ze smutkiem grzbiet ugiął.. Napiszmy co, gdzie i kiedy miało miejsce.. Tekst kultury jest przekazem myśli, tyle że bardziej niż inne skomplikowanym i wymagającym więcej uwagi oraz pomysłowości w obcowaniu z nim.. Przebywał m.in. w Petersburgu i Odessie..

Tematem tekstu jest.

Zadanie premium.. Zwróć uwagę, jak zbudowany jest przytoczony temat (z egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.).. W balladzie „Świteź", w której opowiedziana jest historia kobiet, które miały zginąć lub zostać zniewolone, motywem winy jest to, iż car Rosji wraz ze swoimi żołnierzami napada niewinne kobiety.Debiutował w warszawskich pismach literackich.. Jeśli ten jest neofitą, synteza będzie musiała mieć ogólną wizję podmiotu i konieczne będzie skupienie się na najciekawszych aspektach, jeśli rozmówcą jest osoba nie-neofita.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .W tej części można również zreferować, jaki jest stan wiedzy w badanym temacie Oczywiście we wstępie do pracy dyplomowej, jak przy każdym innym wstępie, najtrudniej zacząć i wymyślić .Temat 1.. Zadanie.. „Nie było się po co spieszyć.. Przeanalizuj, w jaki sposób są ze sobą powiązane poszczególne fragmenty tekstu.. 6 Zadanie.. Zaznaczmy, kto był organizatorem wydarzenia i jaki był .Jest jednak szczególnym warsztatem, w którym wypracowywana jest umiejętność przydatna w wielu dziedzinach życia.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury.. W Rosji poznał wielu wybitnych tamtejszych pisarzy.Mickiewicz w balladach utrzymuje, iż każde zło zostanie zwyciężone i ukarane.. Jedna z zasad Dulskiej głosi: skromność - skarb dziewczęcia.. Został pochowany w zbiorowej mogile, a jego pisma i rysunki zostały spalone przez zakonnice z przytułku.. 2021-01-10 12:31:08 Napisz rozprawke dotyczaca motywu zła w folklorze na podstawie utworu jożin z bażin 2021-01 .Należy napisać parę słów na temat obszaru badań, tego gdzie, kiedy i w jaki sposób zostały przeprowadzone, umieścić informację czego dotyczyły badania, w jakich warunkach były prowadzone.. 2) Teza (główny cel pracy).. Element baśniowy - element magiczny, który nigdy nie miał i nie będzie miał miejsca w rzeczywistości; wymyślony, np. elementem baśniowym są .Temat .. Rozwinięcie .Wreszcie jest w miasteczku osioł.. Wstęp 1) Zdanie otwierające.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Zadanie: W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiany bywa naród polski?. Z wesołą się żegna drogą.. lecz jak mam to napisać skoro to jest prawo .Model został zaczerpnięty z artykułu Esej - prostota angielskiej prozy w pigułce Przemysława Kaszubskiego.. Dobrze jeszcze, że szedłem długo, bo .W pierwszym akapicie sprawozdania powinniśmy zarysować kontekst relacjonowanego wydarzenia.. Odnieś się do przykładów z innych utworów literackich, podobnie ujmujących ten problem.. Z początku chciał się z nim policzyć, ale bliscy przekonali go, żeby tego nie robił.Problematyka utworu - problemy poruszone w utworze, np. nieuchronne cierpienia człowieka wynikające z różnych przyczyn, bezradność jednostki ludzkiej, rozdarcie wewnętrzne bohaterów.. 3) Zdania sygnalizujące kolejne argumenty (akapity) na poparcie tezy..Komentarze

Brak komentarzy.